Algemeen Reglement

Algemeen Reglement Happen en meer

Door de betaling te voldoen aan Happen en meer verklaren de deelnemers dat hij/zij automatisch akkoord gaat met het volgende:

1. Deelnemers aan dit evenement van Happen en meer worden geacht zich aan de verkeersregels te houden en zich te gedragen naar overige deelnemers en weggebruikers.

2. Deelname aan dit evenement van Happen en meer is geheel voor eigen risico. Happen en meer en/of de organisatoren in privé, zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die medewerkers, deelnemers, publiek of derden overkomen of lijden als gevolg van deelname of bezoek aan dit evenement.

3. Wanneer je na inschrijving onverhoopt niet mee kunt doen aan dit evenement, geeft Happen en meer geen geld terug. 

4. Deelnemers aan dit evenement lopen, fietsen of brommeren op de hiervoor bestemde paden. Afval nemen we mee of gooien we in de prullenbak. Denk aan de natuur en houd het schoon.

5. Deelnemers van het brommer evenement van Happen en meer zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en verklaren dat hun voertuigen goed zijn onderhouden. Zorg ten alle tijden voor veilig rijgedrag zowel voor eigen veiligheid als de veiligheid voor andere weggebruikers.

6. Deelnemers aan dit evenement van Happen en meer zijn verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (W.A. verzekering) en verklaren hun premies te hebben betaald.

7. Happen en meer is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of letsel.

8. Alcohol is niet toegestaan voor en tijdens dit evenement van Happen en meer.