De Glind

Enkele weetjes;

In 2021 woonden er 620 mensen.
Er is een zwembad, kinderboerderij en manege.
Een Grand Cafe.
Een kerk.

       

De Glind vormt een kleine gemeenschap met een nobel doel.
Het dorp is vooral bekend om het feit dat er veel ‘gezinshuizen’ zijn waar hulp geboden
wordt aan kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben om een mooie plek in de
samenleving te leren vinden. Ooit begonnen vanuit de Rudolphstichting maar imiddels
zijn er diverse organisaties actief.

Van hun website www.jeugddorpdeglind.nl een kort fragment.

“Jeugddorp De Glind is een gewoon, groen en open dorp in de buurt van
Barneveld waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen al
decennialang veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. Er zijn
voorzieningen op alle leefgebieden. Je kunt er wonen in gezinshuizen, naar
school, een leerwerktraject volgen en gebruik maken van speciale
vrijetijdsvoorzieningen. Jeugdigen horen erbij en doen mee in het dorp. Ze
krijgen daarbij steun van professionals én van de dorpsgemeenschap: de unieke kracht
van het Jeugddorp!”

Bronvermelding:

www.jeugddorpdeglind.nl
Juko de Vries ( www.deschrijvendehollander.com)