De Goudsberg

Intrigerende naam ‘Goudsberg.’

Waarom heet het eigenlijk De Goudsberg?

Het verhaal doet de ronde dat er ooit eens een klomp goud gevonden zou zijn. Wat er waar van is, is niet meer te achterhalen. We beschouwen het vooralsnog  maar als een mooi verhaal passend bij deze tocht. Aanvullende informatie die de vondst kunnen bevestigen zijn dan ook altijd welkom.

Wat we wel zeker weten is dat op een kaart uit 1870 de plaats een andere naam heeft.

De Goudsberg heette vroeger De Koerberg. Na de vermeende vondst van een grote klomp goud zou de naam veranderd zijn in Goudsberg.

Hier vlak in de buurt liggen onder andere ‘het middelpunt van nederland’ en de ‘zandgroeve’. Daar kun je nog afdalen of zo je wilt opstijgen langs de tijdlijntrap en ontdekt je weetjes over de ontstaansgeschiedenis van dit gebied vanaf de ijstijd tot aan de zandwinning. 

 

Bronvermelding

https://middelpuntvannederland.nl
Juko de Vries ( www.deschrijvendehollander.com)