De Daatselaar

Werk aan de Daatselaar.

Eerder lagen hier een lunet en een roudet. Je mag direct vergeten wat het is, maar voor
de liefhebber twee plaatjes om het idee.

Bij een Lunet gaat het om een halvemaanvormige verschansing.

Bij een Redoute gaat het om een omsloten vierkant verstingdeel.

In 1793 vielen de Fransen Nederland binnen en zes jaar later stond hier fort Daatselaar. Een installatie bedoelt om delen van het nabije landschap strategisch onder water te kunnen zetten. (Inunderen)

Nu is alles hier groen en kun je enkel nog contouren ontwaren van wat het eens was. In de tachtiger jaren werd het gebied hier hersteld en de sluis en brug gerenoveerd. Baggerwerkzaamheden zorgden weer voor water op de juiste plekken. Het waterschap verbond de Lunterse beek weer met het fort zodat de beek weer water kon leveren aan het geheel.

Lees vooral de informatieborden, en als je er nieuwsgierig naar bent meer kunt je ook terecht op Wikipedia waar een heldere uiteenzetting is te vinden over dit voormalige vestingwerk. Zoekterm Daatselaar, je kunt het niet missen.

Bronvermelding:

Juko de Vries  (www.deschrijvendehollander.com)