Germaanse Put

Het oude volk velt een boom en met steenbijlen hollen ze deze boom uit. De groep graaft een gat tot aan het water. Dan zetten ze  de uitgeholde boom mooi in het midden van het gat. Buitenom vullen ze de ruimte op met losse aarde en zie daar het waterpunt is klaar voor gebruik. Omliggend water zakt naar het midden en het waterpeil in de put stijgt. Zo zou het  ongeveer gegaan kunnen  zijn.

   

Hoe dan ook, hier staat u bij een replica van een Germaanse put.

“Notaris Dinger stimuleerde onderzoek naar de oudste geschiedenis van Lunteren. Zo verrichtte het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden op zijn initiatief enkele belangrijke opgravingen op zijn landgoed in de jaren 1939-1941. Dr. Bursch, toentertijd conservator van het museum, ontdekte hier enkele plattegronden van boerderijen die bij de akkers uit de IJzertijd hoorden. Dinger zelf had de leiding over het onderzoek van de Germaanse Put. Die bleek een nog deels intacte boomstam put uit de IJzertijd te bevatten. Vermoedelijk is deze kuil grotendeels door mensenhanden gegraven omdat hier het water dicht onder het oppervlak zat. Zeker is dat deze put enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling in gebruik was. Toen is een uitgeholde boomstam ingegraven om de inloop van zand en modder tegen te gaan. Het hout is middels de C14-methode gedateerd op ca 300 jaar v.Chr. Niet ver van deze put zijn boerderijen uit dezelfde periode opgegraven. De bewoners en hun vee waren van hun watervoorziening grotendeels afhankelijk van deze bron. “ (bron: https://middelpuntvannederland.nl/goudsberg-schatten/goudsberg-germaanseput/)

Het nu zichtbare gedeelte van de putwand is een reconstructie van de oorspronkelijke putwand. Er onder bevinden zich nog de originele resten uit de IJzertijd.

Bronvermelding: Juko de Vries ( www.deschrijvendehollander.com)